Områden

Bekanta dig med våra bostadsområden!

Norén Fastigheter har cirka 1 100 lägenheter av varierande storlek och ålder. Våra bostadsområden är uppdelade enligt följande: